English Suomeksi Saksaksi
English Suomeksi Saksaksi

VAHVISTA - Lisää resilienssiä ja henkistä suorituskykyä

Resilienssi ja henkinen suorituskyky määrittävät sitä, kuinka pystymme toimimaan vaikeissa paineisissa tilanteissa ja kuinka palaudumme niistä. Henkisen suorituskyvyn resurssit ovat keskeisessä asemassa tilannetajun, päätöksenteon ja toiminnan ketjussa. Mitä vaativampaa työtä johtaja tekee, sen tärkeämmäksi tämä osa-alue muodostuu. Henkinen suorituskyky näkyy käytännössä kykynä hyödyntää kaikki mahdollinen aivokapasiteetti myös vaikeissa tilanteissa, ja taitoa palautua näistä tilanteista.

FT Harri Gustafsberg väitteli aiheesta keväällä 2018. TkT (työpsykologia) Helena Åhman teki oman väitöskirjansa oman mielen johtamisesta, joka osaltaan rakentaa resliienssiä.

Kysy lisää erilaisista toteutusvaihtoehdoista!

 

 

 

 
Kotisivujen suunnittelu - TJ-Design